Theorie

Wat is omdenken?

(dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken)

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?! – de techniek van het omdenken’. Over hem vind je hieronder meer.

Hoe werkt het?

Omdenken 2D
Ons boekje over Omdenken

De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Daarna kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.

Omdenken is een denktechniek, die bestaat uit twee stappen:

  • Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.
  • Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

Kind kan de was doen.

Lees ook eens ons praktische boekje over Omdenken. Hierin laten we in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat doet. Om in te bladeren, te grazen, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen.

 

Over Berthold Gunster

Berthold Gunster
Berthold Gunster

Berthold Gunster is grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Met zijn organisatie Ja-maar® geeft hij trainingen, seminars en workshops aan bedrijven en particulieren. Berthold Gunster schreef over zijn gedachtegoed inmiddels een flink aantal bestsellers. Steeds meer mensen en bedrijven leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.

Verhalen

Op deze site, www.omdenken.nl, vind je talloze verhalen over omdenken. Verhalen die we uit eigen ervaring hebben meegemaakt, die ons opvielen in de media maar bovenal verhalen van mensen zoals jij die ons hun omdenkverhaal opsturen of tippen met suggesties.

Heb je ook een verhaal?
Stuur het ons via info@omdenken.nl! We zijn er dol op.

Strategieën

Huh?!
Geheel herzien!

Voor de theoretici altijd leuk om te weten: we onderscheiden 15 strategieën bij het omdenken. Je kan een probleem namelijk op meerdere manieren in een mogelijkheid omdenken. Je vind de strategieën hiernaast, onderverdeeld in vier groepen: liefde, werk, strijd en spel.
Wil je meer weten? Alles staat uitgebreid beschreven in het boek “Huh?! – de techniek van het omdenken”. Hiervan verscheen in april 2015 een geheel herziene versie. Je kunt het boek hier bestellen.

Ook leren omdenken?

De 15 strategieën

Je kan een probleem op meerdere manieren in een mogelijkheid omdenken. Wij onderscheiden 15 verschillende strategieën, onderverdeeld in de thema’s liefde, werk, strijd en spel.

Liefde

omdenken wachten

Wachten

De werkelijkheid is vaak zo complex, dat het soms beter is níet te handelen. Lees meer…

omdenken accepteren

Accepteren

De werkelijkheid aanvaarden zoals die is en kijken wat je ermee kunt. Lees meer…

omdenken bekrachtigen

Bekrachtigen

Kijken naar wat er goed gaat en hoe je dat kunt versterken. Lees meer…

omdenken respecteren

Respecteren

Mensen zijn overal op voorbereid, behalve op uiterst serieus genomen worden. Lees meer…

Werk

omdenken doorzetten

Doorzetten

Door te volharden, creëer je nieuwe mogelijkheden. Lees meer…

omdenken focussen

Focussen

Je richten op wat je wél wilt in plaats van wat je níet wilt. Lees meer…

omdenken terugdenken

Terugdenken

Niet het probleem, maar de mogelijkheid als startpunt nemen. Lees meer…

Strijd

omdenken elimineren

Elimineren

Stoppen met wat niet (meer) werkt. Lees meer…

omdenken importeren

Importeren

Je vijand niet bevechten, maar tot bondgenoot maken. Lees meer…

omdenken collaboreren

Collaboreren

Wat wil de vijand wat jij ook wilt? Lees meer…

omdenken verleiden

Verleiden

Het verlangen van de ander gebruiken om een nieuwe mogelijkheid te creëren. Lees meer…

Spel

omdenken etaleren

Etaleren

Bewust tonen wat je normaal gesproken juist wilt verbergen. Lees meer…

omdenken rolverwisselen

Rolverwisselen

Laat het patroon kantelen door van rol te verwisselen. Lees meer…

omdenken ontregelen

Ontregelen

Is iets een probleem? Verander de regels van het spel! Lees meer…

omdenken omkeren

Omkeren

Door de situatie te `reframen` wordt een probleem een mogelijkheid. Lees meer…