Disclaimer

Ja-maar B.V. (Kamer van Koophandel: 30225017), hierna te noemen Ja-maar, verleent u hierbij toegang tot www.omdenken.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Ja-maar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.omdenken.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ja-maar B.V..

Wat bedoelen we nou echt?

Een disclaimer is nou eenmaal een juridische aangelegenheid en moet daarom in van die vreemde taal opgesteld worden. Een beetje vastdenken als je het ons vraagt. Oftewel, om onszelf maar even te citeren: De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel. Daarom gaan wij hier proberen om onze disclaimer naar normale mensentaal te vertalen zodat je ook daadwerkelijk begrijpt wat we bedoelen.

Om te beginnen. Dit is onze website. Jij bent van harte welkom. Wij plaatsen op deze website voor jou artikelen, plaatjes en video’s maar hebben het recht om die er ook weer af te halen als we daar zin in hebben. Zonder dat jij daar iets over te zeggen hebt en zonder dat we jou daar vooraf over hoeven in te lichten.

Niets op deze website zou je een overeenkomst kunnen noemen. Wil je wel iets met ons afspreken, bijvoorbeeld omdat je een Omdenkshow of -workshop wilt boeken, dan bespreken we dat uiteraard eerst met elkaar en sturen we je vervolgens een door ons ondertekende overeenkomst. Als jij die dan ook tekent is alles rond.

Beperkte aansprakelijkheid

Ja-maar spant zich in om de inhoud van www.omdenken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.omdenken.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ja-maar.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.omdenken.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.omdenken.nl. Ja-maar oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.omdenken.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ja-maar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wat bedoelen we nou echt?

We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles op deze website klopt en actueel is. Maar mocht dat nou eens niet zo zijn (en dat gebeurt ongetwijfeld) dan kun je ons daar wel op aanspreken. Graag zelfs, dan kunnen we het verbeteren. Maar we garanderen dus niets en je kunt het ons ook niet kwalijk nemen.

Als er ergens prijzen vermeld staan, dan zou het kunnen dat we een typefout gemaakt hebben. Dat betekent niet dat jij dan geluk hebt en voor een schijntje één van onze boeken of programma’s op de kop kunt tikken.

Bezoekers kunnen op onze website reacties achterlaten, zonder dat wij die vooraf goedkeuren. Mochten mensen nou heel rare dingen schrijven, meld ons dat dan. Dan kijken we ernaar en verwijderen het als dat nodig is. Maar wij zijn niet degene die het geschreven hebben en dus niet aansprakelijk. Datzelfde geldt voor wat er staat op de websites waarnaar wij vanaf onze site verwijzen. Die zijn immers niet van ons, dus daar hebben we geen invloed op.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ja-maar en haar bezoekers.

De inhoud van www.omdenken.nl is beschikbaar onder de Creative-Commons licentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 4.0 Internationaal, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Wat bedoelen we nou echt?

We willen heel graag dat jullie onze omdenkverhalen, plaatjes en filmpjes delen, maar niet dat jullie ze jatten. Dus stellen we (bijna) alles op deze website beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Die licentie schrijft voor dat je content mag delen met naamsvermelding (graag Omdenken vermelden en een link naar www.omdenken.nl toevoegen), maar niet voor commerciële doeleinden. Een blog schrijven is prima, een boek over Omdenken verkopen niet. Ook vragen wij van jou om het te delen onder dezelfde licentie als onze onze originele content.

Merknaam

Omdenken is een door het Benelux Merkenbureau wettelijk geregistreerd woord- en beeldmerk. Klik hier en hier voor de gegevens van het depot.

Wat bedoelen we nou echt?

Het woord Omdenken is een merknaam en geen werkwoord en daarom ook beschermd. Dat geldt ook voor ons logo. Je mag onze naam en ons logo dus niet zomaar gebruiken. Wil je dat wel en twijfel je of het kan? Mail ons gewoon even. We bijten niet.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Wat bedoelen we nou echt?

Zelfs aan deze disclaimer kun je geen rechten ontlenen omdat we hem nou eenmaal kunnen wijzigen als we daar zin in hebben. Het is toch wat. We hebben voor het maken overigens dankbaar gebruik gemaakt van de disclaimergenerator van de website ICTRecht.